Partners:

Saudi Arabian Airlines

Turkish Airlines

Lufthansa

Royal Jordanian Airlines

Umrenin Farz ve Rükünleri

Umrenin farzları:

1. İhram

2. Tavaf

Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri:

1. Say (Diğer mezheplerde rükündür)

2. Saçı kazımak veya kısaltmak (Hanefi ve Malikilere göre vacip, Şafii ve Hanbelilere göre rükündür)

Cezalar: (Cinayetler)

Haccın ve Umrenin menasikinden (erkânından) biri, ihlal, ihmal veya terk edilirse bunlara bir bedel gerekir ki buna Haccın ve Umre'nin cezaları manasında cinayetler denir.

Hacc ve Umrenin farzları terk edilirse ibadet bozulur, iadesi gerekir. Haccın vacibleri terk veya ihmal edilirse, yapılan hatanın cinsine göre ya ibadet kaza edilir veya ceza verilir. Bu cezalar deve, koyun, keçi cinsinden bir hayvanın kurban edilmesi olduğu gibi, sadaka şeklinde veya oruç tutmakla da ceza yerine getirilir.

Hacıların dikkatine:

1. Medine ve Mekke'de namazları mümkün olduğu kadar Harem'de ve cemaatla beraber kılmaya çalışmak;

2. Şehevi hislerden, fasıklık yapmaktan, kavga çıkarmaktan şiddetle sakınmak. (Bakara, 197)

3. İbadet ve Ziyaret yerlerinde, müslümanlara söz ve fiil ile eziyet vermemeye ve kibar olmaya çalışmak (halim, selim)

4. İhramlı olan hacı adayları, ihramın bütün yasaklarına kusursuz uymalı. İhram yasakları kısaca şöyledir:

a) Vücuttan kıl koparmak, tırnak kesmek, saç, ot, çiçek koparmak v.s. Kan çıkmasında bir beis yoktur.

b) Ihrama girdikten sonra koku sürmek, yiyeceğine ve içeceğine koku batırmak, kokulu sabunla yıkanmak. Ihramdan önce sürülen koku kalmış ise zararı yoktur.

c) Ehil olmayan kara ve deniz hayvanlarını avlamak.

d) Zina yapmak, şehvetle dokunmak ve öpmek v.s.

e) Eldiven ve ayakkabı giymek. Paltoyu giymeden omuza atmakta zarar yoktur.

f) Kadınların yüzleri ve elleri ihramda açık olmalı. Elbiseleriyle birlikte ayakkabılarıyla dolaşırlar.

 

ATC
Air Travel Center

Venloer Str. 379-381
50825 Köln
Deutschland/Germany

Telefon:
+49 221 75 99 36 320

Fax:
+49 221 75 99 36 38

E-Mail: info@hajj.de