Partners:

Saudi Arabian Airlines

Turkish Airlines

Lufthansa

Royal Jordanian Airlines

Umre Terminleri

Harem Bölgesi: Mekke ve etrafına yayılan, Allah tarafından “Harem Bölgesi” olarak tanımlanan, sınırları Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından işaret olunan, bitki ve canlıları koruma altına alınan geniş alandır.

Umre: Mikatta hazırlanıp niyetlenerek Kabe'yi ziyaret ve tavaf edip, Safa ve Merve arasında sa'y yaptıktan sonra saç kestirilip ihramın sona ermesiyle tamamlanan bir ibadettir.

İhram: Hac veya Umre yapmak isteyen kişilerin sair zamanda helal olan bir kısım fiil ve davranışları, niyetle başlayarak, bu ibadet bitinceye kadar yasak kılınmasıdır.

Menasik: Hac ve Umre'nin eda edilişiyle ilgili amellerin tamamına menasik denir.

Mikat: Hill bölgesinde dünyanın diğer bölgerinden ayıran sınırlardır. Harem ve Hill bölgeleri dışında yaşayan dünya müslümanları, Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke'ye gelirken bu sınırlardan ihramlı geçerler.

İhram Namazı: İhram elbisesini giyip Hac veya Umre'ye niyet etmeden önce kılınan iki rekatlı sünnet namazıdır.

Telbiye: İhrama girenlerin, niyetle birlikte başlayarak söylemeleri gereken duadır. Lebbeyk allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde venni mete leke vel mülk, la şerikelek, demektir.

Tehlil: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehülmülkü velehül hamdü vehuve ala külli şey'in kadir, demektir.

Tekbir: Allahü ekber allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, allahu ekber velillahil hamd, demektir.

Kabe: Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina olup, bulunduğu alan Allah katında dünyanın en kutsal yeridir. Bu mekana “Beytullah” da denmektedir.

Hacer'ül Esved: Kabe'nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz. Muhammed (s.a.v.) cennetten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.

Mültezem: Kabe'nin giriş kapısına verilen isimdir. Hacer'ül Esved köşesi ile kapının olduğu yer arasına “Mültezem” denmektedir.

Makam-ı İbrahim: Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı ve ayak izlerinin bulunduğu taşın olduğu yer ve çevresidir.

Hatim, Hicr-i İsmail: Kabe'nin kuzey duvarı önünde bulunan yarım daire şeklindeki duvara Hatime denir. Bu duvarla Kabe arasındaki boşluğa ise Hicri İsmail denir. Burası Kabe'nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sadece nafile namazlar kılınabilir.

Rükn-ü Yemani: Kabe'nin güney köşesi olup, tavaf esnasında Hacer'ül Esved'e gelmeden önce istilam edilen yerdir.

Kisve (Kabe Örtüsü): Saf ipekten dokunan ve üzerinde ayetler yazılı olan siyah renkli Kabe örtüsüdür. Ayrıca Kabe'nin iç duvarları da yeşil ve beyaz karışımı renklerden oluşan ayetler yazılı ipek kisve ile örtülüdür.

Tavaf: Hacer'ül Esved köşesi hizasında niyet ve istilam ile başlayarak, Kabe'nin etrafında usulüne uygun olarak yedi defa dönmektir.

İstilam: Tavafa başlarken ve tavaf esnasında her bir şavtta Hacer'ül Esved'i selamlamaya verilen isimdir. Ayrıca Hacer'ül Esved'den önce bulunan Rüknü Yemani köşesi de istilam edilir.

Şavt: Tavaftaki yedi dönüşten her birine şavt denir.

Izdiba: Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuz ve sağ kolunu birlikte açık bulundurmalarıdır.

Tavaf Namazı: Farz, vacip, sünnet ve nafile olan her tavaftan sonra kılınan iki rekat vacip namazıdır. Kılınış şekli ve okunan süreler yönüyle ihram namazı gibidir.

Zemzem: Allah'ın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'e ihsan ettiği ve kaynağı Kabe'nin doğu tarafında bulunan suyun adıdır.

Safa ve Merve: Kabe'nin doğu tarafından yaklaşık 450 metre mesafede, sa'y ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

Sa'y: Safa'dan başlayıp Merve'de bitirmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret olan, usülüne uygun bir yürüyüştür.

Hervele: Erkeklerin sa'y yaparken yeşil direkler arasında kısa adımlarla ve koşmaya yakın hızda yürümelerine verilen isimdir.

Halk ve Taksir: Umre'nin bitiminde erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine “halk”, bir miktar kestirmelerine ise “taksir” denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinden az miktar kestirmeleri ihramdan çıkmak için yeterlidir.

Nafile Tavaf: Umre tavafını ve sa'yını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke'de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan ve tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

 

ATC
Air Travel Center

Venloer Str. 379-381
50825 Köln
Deutschland/Germany

Telefon:
+49 221 75 99 36 320

Fax:
+49 221 75 99 36 38

E-Mail: info@hajj.de