Partners:

Saudi Arabian Airlines

Turkish Airlines

Lufthansa

Royal Jordanian Airlines

Umre nedir

Umre, lüğaten; ziyaret manasınadır. Şer'an ihramlı olarak Beytullah'ı ziyaret etmek ve Safa ile Merve arasında say yapmaktır.

Belirli bir vakte bağlı olmaksızın arefe ve kurban bayram günleri (5 gün) haricinde istenildiği zaman ihram giyip, tavaf ve sa'y yaparak tahlik (saçı kazımak) ve taksir (saçı kısaltmak) dan ibarettir.

Hac ve Umre çesitleri :

1) Hacc-ı İfrad: Umresiz yapılan Hac demektir.
Şöyle niyet edilir: "Allahümme inni üridül hacca, feyessir hilli ve vetekabbelhü minni"
Manası: Allahım ben hac yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştırarak kabul et.

Bu hacda kurban yoktur. Diğer iki hac çesidinde kurban kesmek vacibtir.

2) Hacc-ı Temettu: Hac mevsiminde, ayrı ayrı ihramla, hem hac hem de umre yapmaktır.
Şöyle niyet edilir: "Allahümme inni üridül umrete lillahi, fezessirhüli ve tekabbelhü minni".
Manası: Allahım ben umre yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştırarak kabul et.

Umre ihramından çıktıktan sonra bir kaç gün ara ile tekrar hac ibadetine niyet edilir. Birinci bölümde olduğu gibi.

3) Haccı Kıran: Hac mevsiminde, tek ihram ile hem Hac, hem de Umre ibadetini yapmaya denir.
Şöyle niyet edilir: "Allahümme inni üridül hacce vel umre-te lillahi, feyessirhumali ve tekabbelhuma minni".
Manası: Allahım ben hac ve umreye niyet ettim, buna bunu kolaylaşırarak kabul et.

Bu hac çeşitlerinden birisine niyet eden hacı adaylarının ilk öğreneceği dua Telbiye'dir.
Sözleri şöyledir: "Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, İnnel hamde Vennimete leke Velmülke laşerike lek".
Manası: Mevlam. Davetine uyarak sana geldim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Mülk ve nimet senindir. Hamd sanadır. Şerikin yoktur.

İhrama girdikten ve niyet yapıldıktan sonra hacı adayı bu telbiyeyi sık sık okuyacaktır.

ATC
Air Travel Center

Venloer Str. 379-381
50825 Köln
Deutschland/Germany

Telefon:
+49 221 75 99 36 320

Fax:
+49 221 75 99 36 38

E-Mail: info@hajj.de