Partners:

Saudi Arabian Airlines

Turkish Airlines

Lufthansa

Royal Jordanian Airlines

Umre ile iligili Ayet ve Hadisler

Kîtapdaki yeri Al-î Imran suresinin 97. ayetidir. Bu ayette mevlamız şöyle buyurmaktadır: „Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)”  Al-i İmran 96-97

Sünnetdeki yerini de, Ibn-i Ömer'den rivayet edilen şu hadisi şerifle bulmaktayız: "İslam dini beş temel üzerine bina edilmiştir. Kelime-i şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek ve Hacca gitmektir."

Hac ibadeti insana dini, dünyevi birçok kültürel faydalar sağlar. Dünyanın çeşitli yönlerinden gelen dilleri, renkleri, milletleri ayrı olan insanların, aynı duygular etrafında tek yürek olduğunu gördükçe insanın, Allah'a ve dine olan bağlılığı artar. Bu sayede temiz bir îman'a, salih bir amele ve güzel ahlaka sahib olur.

Bu maksatla, üzerine hac farz olupda, yerine getirmekte vurdum duymazlık edenlere, sevgili peygamberimizin öğütleri yanında çok ağır benzetmeleri bulunmakta ve şöyle buyurmaktadır :

- "Üzerine hac farz olup da onu yerine getirmeyenler, hristiyan veya yahudi ölümüyle ölürler." [Hz. Ali (r.a.)'den]

- "Müslümanların yapmakla mükellef olduğu işleri işlemeyenler onlardan değildir. " [Tabarani (rîvayet)]

- "Hacca gitmekte acele ediniz, (borçlarınızdan biran önce kurtulmaya çalışınız), çünkü takdir ansızın gelebilir." [îbni Abbas'dan (Ahmet rivayet)]

- "Ey insanlar. Allah hac ibadetini sizin üzerinize farz kılmıştır. Hac yapmakta acele ediniz." [Müslim rivayet eder]

- Bir gün Hz. Aişe validemiz: "Ey Allah 'ın Rasulü, kadınlar üzerine cihad var mıdır?" diye sordu. Rasulullah'da: "Kadınlar üzerine harpsiz cihad vardır. O da Hac ve Umre'dir." buyurdu.

- "Bir Umre 'den sonra, yapılan hatalara başka bir Umre kefarettir ve makbul bir Hac ibadeti ise sahibini Cennet'e götürür."

 

ATC
Air Travel Center

Venloer Str. 379-381
50825 Köln
Deutschland/Germany

Telefon:
+49 221 75 99 36 320

Fax:
+49 221 75 99 36 38

E-Mail: info@hajj.de